Đính kèm mới nhất:

pledisboys Forum NUESTVN đi vào hoạt động http://nuestvn.com/f/showthrea...

pledisboys Offline Pledis - 13h30, ngày 12/02/2012 - Trà Sữa YoYo, 401 Sư Vạn Hạnh F.12 Q.10 - 60k/người - liên hệ 0936208041 (HeaK)

pledisboys Offline Pledis - 13h30, ngày 12/02/2012 - Trà Sữa YoYo, 401 Sư Vạn Hạnh F.12 Q.10 - 60k/người - liên hệ 0936208041 (HeaK)

pledisboys Offline Pledis - 13h30, ngày 12/02/2012 - Trà Sữa YoYo, 401 Sư Vạn Hạnh F.12 Q.10 - 60k/người - liên hệ 0936208041 (HeaK)

pledisboys Offline Pledis - 13h30, ngày 12/02/2012 - Trà Sữa YoYo, 401 Sư Vạn Hạnh F.12 Q.10 - 60k/người - liên hệ 0936208041 (HeaK)

pledisboys Offline Pledis - 13h30, ngày 12/02/2012 - Trà Sữa YoYo, 401 Sư Vạn Hạnh F.12 Q.10 - 60k/người - liên hệ 0936208041 (HeaK)

pledisboys NU'EST Happy Lunar New Year http://i.imgur.com/i4aIu.jpg

pledisboys http://url.mimo.vn/8ynu2a JR Focused at the Happy Pledis FanMeet 111213

pledisboys http://url.mimo.vn/esace3 Raina, E Young & JR at the Happy Pledis FanMeet 111213

pledisboys http://url.mimo.vn/3unami Baekho at the Happy Pledis Fan Meet 111213

pledisboys Jung Ah, U-ie & JR Focused at the Happy Pledis FanMeet 111213 http://url.mimo.vn/jokala

pledisboys http://url.mimo.vn/e2a6ac Jonghyun's interview/promotion for Pledis Summer Vacation Happy Pledis Audtion

pledisboys http://url.mimo.vn/wy0azy Seungcheol in His School Uniform

pledisboys http://url.mimo.vn/ziwy1a Cùng làm quen với các chàng trai của Pledis Boys

pledisboys http://url.mimo.vn/o6amup Gifs: Learn the Faces & Names of the Pledis Boyz [BTS of "Love Letter" MV]

pledisboys http://www.youtube.com/watch?f... Pledis Boyz on the set of “Love Letter”

pledisboys http://url.mimo.vn/7yja4o Baek Ho Uploads a Selca of Jonghyunhttp://url.mimo.vn/poqoqu

Cập nhật được yêu thích nhất

1
2
3
4
5

Cập nhật được quan tâm nhất

1
2
3