XSKTMB #xsktmb Thứ Tư11/08/2010 Giải Năm:9005,9177,6191,2483,4850, 2309 Giải Sáu:066,427,186 Giải Bảy:55,34,07,86

XSKTMB #xsktmb Thứ Tư11/08/2010 DB:56527Giải Nhất:75868Giải Nhì:28064,86377Giải Ba:43294,64167,91966,37795,92147,91875Giải Tư:3578,1040,0948,1641

XSKTMB #xsktmb Thứ Ba10/08/2010 Giải Năm:4480, 8350,2403,5095,8436,3800 Giải Sáu:909,747 ,085 Giải Bảy:84,07,77,30

XSKTMB #xsktmb Thứ Ba10/08/2010 DB:23391Giải Nhất:16208Giải Nhì:47487,82399Giải Ba:07942,38585,85495,54407,48153,81852Giải Tư:8535,7522,6783,3983

XSKTMB #xsktmb Thứ Hai09/08/2010 3681,6252,3084,4283,0132,5288 Giải Sáu:351,222,705 Giải Bảy:18,68,55,35

XSKTMB #xsktmb Thứ Hai09/08/2010 DB:08451Giải Nhất:39207Giải Nhì:70947,12903Giải Ba:02917,19359,16193,32466,79433,49288Giải Tư:7575,0632,6918,4421

XSKTMB #xsktmb Chủ Nhật08/08/2010 Giải Năm:1972,3715,6590,1377,0202,8799 Giải Sáu:835,483,114 Giải Bảy:22,20;57,26

XSKTMB #xsktmb Chủ Nhật08/08/2010 DB:10532Giải Nhất:05219Giải Nhì:60495,96282Giải Ba:67046,36204,88316,33131,52724,40215Giải Tư:6294,2648,0228,2996

XSKTMB #xsktmb Thứ Bẩy ngày 07/08/2010 Giải Năm:5782,7885,4190,7008,5742,1977 Giải Sáu:984,210,734 Giải Bảy:62,78,20,88

XSKTMB #xsktmb Thứ Bẩy07/08/2010 DB:31507Giải Nhất:90535Giải Nhì:29694,13523Giải Ba:92229,69965, 82386,75202,06128,43089Giải Tư:4921,1297,6142,0559

XSKTMB #xsktmb Thứ Sáu06/08/2010 Giải Năm:3690,2147,3808,8178,0972,2221 Giải Sáu:359,091,979 Giải Bảy:02,89,04,95

XSKTMB #xsktmb Thứ Sáu06/08/2010 DB:48817Giải Nhất:14997Giải Nhì:39437,88831Giải Ba:99322,95480,45042,72741,41235,51576Giải Tư:7240,2481,2851,9587

XSKTMB #xsktmb Thứ Năm05/08/2010 Giải Năm:6844,7571,2856,8329,0669,1834 Giải Sáu:466,797,479 Giải Bảy:88,92,96,65

XSKTMB #xsktmb Thứ Năm05/08/2010 DB:63583Giải Nhất:03111Giải Nhì:24814,58420Giải Ba:74583,22833,81946,29657,42065,19415Giải Tư:1727,4464,0711,0644

XSKTMB #xsktmb Thứ Tư04/08/2010 Giải Năm:7851,2037,9624,6015,5342,4415 Giải Sáu:531,983,741 Giải Bảy:65,29,41,85

XSKTMB #xsktmb Thứ Tư04/08/2010 DB:64110Giải Nhất:56619Giải Nhì:06736,96242Giải Ba:37677,74970,11954,66316,42309,21569Giải Tư:4821,2762,9438,5527

XSKTMB #xsktmb Thứ Ba03/08/2010 Giải Năm:4694,8908,8239,3161,9529,1274 Giải Sáu:131,188,053 Giải Bảy;17,86,13,60

XSKTMB #xsktmb Thứ Ba03/08/2010 DB:01080Giải Nhất:75104Giải Nhì:21115,31380Giải Ba:38079,70940,65508,23746,33437,19229Giải Tư:8373,6247,7555,3497

XSKTMB #xsktmb Thứ Hai02/08/2010 Giải Năm:0542,3345,7367,4133,1603,8997 Giải Sáu:200,376,332 Giải Bảy*:88,16,06,15

XSKTMB #xsktmb Thứ Hai02/08/2010 DB:43812Giải Nhất:87610Giải Nhì:95875,92451Giải Ba:77991,38062,90730,47019,43125,66314Giải Tư:7893,3181,3029,2388