KQXSMB Thứ Năm ngày 03/06/2010 Giải Năm:8152,4909,8408,0330,4524,5086,Giải Sáu:515,687,508, Giải Bảy:07,06,76,54

KQXSMB Thứ Năm ngày 03/06/2010 DB:60338,Giải Nhất:30086,Giải Nhì:51293,46414,Giải Ba:74517,30024,64274,57714,05337,46032,GiảiTư:7514,5434,9928,9440

KQXSMB Thứ Tư ngày 02/06/2010 Giải Năm:9073,7497,8702,0664,3999,3222,Giải Sáu:949,908,370,Giải Bảy:94,83,91,15

KQXSMB Thứ Tư ngày 02/06/2010 DB:04254,Giải Nhất:33840,Giải Nhì:68566,34270,Giải Ba:80672,70499,90848,02294,83582,71033,Giải Tư:3521,1665,1883,0126

KQXSMB Thứ Ba ngày 01/06/2010 Giải Năm:3216,1083,7711,6278,8249,5926,Giải Sáu:841,769,538,Giải Bảy:86,90,64,24

KQXSMB Thứ Ba ngày 01/06/2010 DB:81063,Giải Nhất:82613,Giải Nhì:02754,67288,Giải Ba:35920,97383,72332,17671,61311,10796,Giải Tư:2493,5845,2873,8398

KQXSMB Thứ Hai ngày 31/05/2010 Giải Năm:2265,1020,9908,8465,6675,5299,Giải Sáu:082,454,376,Giải Bảy:60,37,98,11

KQXSMB Thứ Hai ngày 31/05/2010 DB:80643,Giải Nhất:09059,Giải Nhì:49453,34889,Giải Ba:98895,05202,77862,47538,14201,81615,GiảiTư:8238,4959,8977,1228

KQXSMB Chủ Nhật ngày 30/05/2010 Giải Năm:6992,6216,1572,1456,7676,0813,Giải Sáu:633,956,111,Giải Bảy:92,72,95,65

KQXSMB Chủ Nhật ngày 30/05/2010 DB:90063,Giải Nhất:23384,Giải Nhì:44911,99348Giải Ba:87191,51265,14310,92294,53928,79416,GiảiTư:9116,7432,8108,2752

KQXSMB Thứ Bẩy ngày 29/05/2010 Giải Năm:3237,2208,4706,2964,6968,1454,Giải Sáu:194,599,252,Giải Bảy:81,27,10,74

KQXSMB Thứ Bẩy ngày 29/05/2010 DB:45333,Giải Nhất:09317,Giải Nhì:44421,64225,Giải Ba:86604,36678,56977,91006,35405,96401Giải Tư:3436,9834,3374,3916

KQXSMB Thứ Sáu ngày 28/05/2010 Giải Năm:0725,3023,9836,6017,2987,9206,Giải Sáu:830,791,719,Giải Bảy:06,54,28,10

KQXSMB Thứ Sáu ngày 28/05/2010 DB:14388,Giải Nhất:84559,Giải Nhì:73779,02135,Giải Ba:86808,67542,42530,74679, 87924,63031GiảiTư:0715,2952,6976,2338

KQXSMB Thứ Năm ngày 27/05/2010 Giải Năm:7024,2594,5399,0575,5502,5074,Giải Sáu:907,829,387,Giải Bảy:60,43,16,36

KQXSMB Thứ Năm ngày 27/05/2010 DB:44930,Giải Nhất:87276,Giải Nhì:94121,86097,Giải Ba:15084,74536,30916,89903,79363,28628Giải Tư:8302,9132,7089,0125

KQXSMB Thứ Tư ngày 26/05/2010 Giải Năm:3296,2117,7445,8837,3807,9343,Giải Sáu:507,033,130,Giải Bảy:38,99,82,35

KQXSMB Thứ Tư ngày 26/05/2010 DB:38344,Giải Nhất:38644,Giải Nhì:32878,24381,Giải Ba:85028,69176,04821,26306,04829,25960,Giải Tư:8720,5415,5325,7228

KQXSMB Thứ Ba ngày 25/05/2010 Giải Năm:4953,7463,6466,0161,1846,4283,Giải Sáu:834,932,792,Giải Bảy:19,82,36,11

KQXSMB Thứ Ba ngày 25/05/2010 DB:10875,Giải Nhất:16079,Giải Nhì:74275,89603,Giải Ba:87637,36410,17777,52694,30145,29771,Giải Tư:0026,3527,7903,4245